Nesnelerin İnterneti (IoT) nedir?

Nesnelerin İnterneti (IoT), öncelikle internete bağlanabilen herhangi bir cihazı, cihazı, enstrümanı veya makineyi ifade eder. İnternet üzerinden sistemler ve cihazlar arasında veri alışverişi yapmak ve bağlantı kurmak için kullanılan sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojileri içerirler. Gelişen teknolojinin hayati bir parçası olarak, ünlü bilim kurgu ve süper kahraman filmlerinin baş döndürücü evlerinde sıklıkla gördüğümüz, Elon Musk’u kıskandırmaya yetecek kadar harika teknolojinin somut örneği gibidir. Iron Man’den Tony Stark, IoT cihazları sayesinde Ark Reaktörünü mükemmelleştirmeye odaklanırken ev kontrol sistemine komutlar verebiliyor. Ve gerçekliğin IoT’si henüz Star Trek’teki cihazlar veya K’nin Blade Runner 2049’daki dijital arkadaşı kadar gelişmiş olmasa da, bugün kentsel şehirleri ve özel evleri dönüştüren IoT cihazlarının kitlesel olarak benimsendiğini görüyoruz.

SCADA nedir?

SCADA terimi, çeşitli endüstrilerdeki kontrol ve yönetim çözümlerini tanımlamak için kullanılır. SCADA sistemleri çeşitli izleme ve kontrol noktalarından veri toplar. Merkezi bir bilgisayar daha sonra verileri işler ve çeşitli alt sistemleri kontrol eder. SCADA sistemleri, kamu hizmetleri, üretim tesisleri, petrol ve benzin istasyonları, su ve elektrik hizmetleri gibi modern endüstriyel işletmelerde önemli bir rol oynamaktadır.

İnova Enerji hidro elektrik, doğal gaz, yenilenebilir enerji kaynak santrallerin, iletim ve dağıtım merkeleri, organize sanayi bölglerine anahtar teslim hizmetler sunmaktadır.
Güç kaynağı-talep ayarlama özellikleri, istikrarlı ve güvenli güç kaynağının geliştirilmesini desteklemek için en son bilgi teknolojilerini projelerde kullanılmaktadır. Hizmetler arasında enerji santrallerinden tüketicilere sorunsuz bir şekilde güç sağlamak için “güç sistemi izleme ve kontrol sistemi”, bir sistem hatası oluştuğunda geniş alan kesintilerini önlemek için “güç sistemi dengeleme sistemi” kurulmaktadır.

Koruma ve kontrole yönelik Hitachi Enerji Akıllı Elektronik Cihazları (IED’ler), trafo merkezi otomasyon sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. SAS ve IED’ler bir araya getirildiğinde, gelişmiş güç sistemi yönetimi ve hizmet sırasında ekipman durumunun izlenmesi gibi tüm üst düzey uzaktan işlevlerin temelini oluşturur. İstasyon seviyesi sistemlerin kullanımı kolaydır ve müşteriye özel gereksinimlere uyarlanabilir.

Artan rekabet, birçok güç sağlayıcısını maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla sistem verimliliğine odaklanmaya yöneltiyor; bu da genellikle eskiyen altyapının iyileştirilmesini içeriyor.

Eski koruma ve kontrol sistemleri, İnova Enerji modüler sistemleri kullanılarak kolayca yükseltilebilir. Trafo merkezi otomasyonunun güncellenmesi, işletme ve bakım maliyetlerini azaltma, gelişmiş şemaların yanı sıra devre kesiciler, güç transformatörleri vb. için durum izleme yardımıyla tesis verimliliğini artırma fırsatı sunar. 

Transmitter, elektronik devrelerde en çok tercih edilen elektronik komponentler arasında yer alır. Anlam açısından bakıldığı zaman bu terim dönüştürücü olarak ifade edilir. Anlamında da görülebileceği üzere bir transmitterin ana görevi girdi sinyalini uygun çıktı sinyaline dönüştürmektir. Diğer bir ifadeyle bir proseste değer değişimi meydana gelir ve girdi ile çıktı değerleri farklılık gösterirse bu fark bir transmitter tarafından algılanabilir.

Genellikle transmitterler bir ara bağlantı cihazı olarak kullanılırlar. Bu sadece nem ölçümü, sıcaklık ölçümü, basınç ölçümü gibi farklı uygulama alanlarında bu elektronik komponentlerden faydalanmak mümkün olur. Bazı durumlarda bir transmitter ve bir alıcıda meydana gelen bir birimden de bahsetmek mümkün olur. Bu durumda bu iki komponenti içeren elektronik eleman alıcı-verici olarak adlandırılır.

Teknolojinin her geçen gün daha da ilerlemesiyle hayatımıza farklı kavramlar ve uygulamalar girmeye devam ediyor. Teknolojik gelişmeler ve makineleşme ile birlikte hem günlük hayatımızda kullanılan sistemler hem de üretim sistemleri çeşitli değişimler ve dönüşümler geçiriyor. Otomasyon da hayatımıza dahil olan bu yeni kavramlar arasında yer alıyor.


Makinelerin üretim süreçlerine daha fazla entegre olması bu süreçlerde insana olan ihtiyacı önemli ölçüde ortadan kaldırdı. Bağlı makineler aracı olarak insanı ortadan kaldırarak sadece bilgisayar ve otomasyon sistemleriyle tüm sürecin kontrol edilmesine imkan tanıyor. Makinelere görevler atayan ve atanan bu görevlerin doğru bir şekilde yapılmasından emin olan otomasyon sistemi ilerleyen yıllarda üretim süreçlerinin ve diğer birçok sürecin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek.