SCADA nedir?

SCADA terimi, çeşitli endüstrilerdeki kontrol ve yönetim çözümlerini tanımlamak için kullanılır. SCADA sistemleri çeşitli izleme ve kontrol noktalarından veri toplar. Merkezi bir bilgisayar daha sonra verileri işler ve çeşitli alt sistemleri kontrol eder. SCADA sistemleri, kamu hizmetleri, üretim tesisleri, petrol ve benzin istasyonları, su ve elektrik hizmetleri gibi modern endüstriyel işletmelerde önemli bir rol oynamaktadır.

Teknolojinin her geçen gün daha da ilerlemesiyle hayatımıza farklı kavramlar ve uygulamalar girmeye devam ediyor. Teknolojik gelişmeler ve makineleşme ile birlikte hem günlük hayatımızda kullanılan sistemler hem de üretim sistemleri çeşitli değişimler ve dönüşümler geçiriyor. Otomasyon da hayatımıza dahil olan bu yeni kavramlar arasında yer alıyor.


Makinelerin üretim süreçlerine daha fazla entegre olması bu süreçlerde insana olan ihtiyacı önemli ölçüde ortadan kaldırdı. Bağlı makineler aracı olarak insanı ortadan kaldırarak sadece bilgisayar ve otomasyon sistemleriyle tüm sürecin kontrol edilmesine imkan tanıyor. Makinelere görevler atayan ve atanan bu görevlerin doğru bir şekilde yapılmasından emin olan otomasyon sistemi ilerleyen yıllarda üretim süreçlerinin ve diğer birçok sürecin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek.