Transmitter, elektronik devrelerde en çok tercih edilen elektronik komponentler arasında yer alır. Anlam açısından bakıldığı zaman bu terim dönüştürücü olarak ifade edilir. Anlamında da görülebileceği üzere bir transmitterin ana görevi girdi sinyalini uygun çıktı sinyaline dönüştürmektir. Diğer bir ifadeyle bir proseste değer değişimi meydana gelir ve girdi ile çıktı değerleri farklılık gösterirse bu fark bir transmitter tarafından algılanabilir.

Genellikle transmitterler bir ara bağlantı cihazı olarak kullanılırlar. Bu sadece nem ölçümü, sıcaklık ölçümü, basınç ölçümü gibi farklı uygulama alanlarında bu elektronik komponentlerden faydalanmak mümkün olur. Bazı durumlarda bir transmitter ve bir alıcıda meydana gelen bir birimden de bahsetmek mümkün olur. Bu durumda bu iki komponenti içeren elektronik eleman alıcı-verici olarak adlandırılır.